Varför kommer min valuta i flera rekommenderade brev?

Eftersom ett Rek är försäkrat och maxbeloppet styrs av Posten kan det beroende på beställt belopp bli fler Rek-försändelser, dessa aviseras alla samtidigt.