Varför är det inte samma kurs som t ex i min morgontidning?

Kurserna som står på Text-TV, i tidningen etc, är elektroniska kurser som endast företag använder sig av när de t ex gör en betalning till ett företag utomlands. De kurser som Unimon och andra växlingsföretag använder sig av är så kallade kontantkurser, som är till för privatpersoner som köper och säljer valuta.