Vad behöver jag för att hämta ut mitt Rekommenderade brev?

Ett Rek lämnas bara ut till mottagaren mot Rek-nummer och mot uppvisande av giltig svensk ID-handling. På så vis vet du att brevet alltid når dig som mottagare.