Kan Euro-mynten användas i alla EMU-länder?

Alla Euro-mynt är giltiga betalningsmedel i alla EMU-länder trots att de har en nationell prägel på ena sidan